Studieförbundet Vuxenskolans tidning Impuls har skrivit en trevlig artikel om Roland och företaget. Du kan läsa artikeln, sidorna 16-18 (Impuls nr 4, 2010) (12 maj 2010).