...skriver Karin Jansson om Roland i FOBOs medlemstidning Odlaren (nr 1, 2010). FOBO, Förbundet Organisk-Biologisk Odling, är en organisation som satsar på att sprida kunskap om organisk biologisk odling under mottot: en frisk jord, friska växter, friska djur och friska människor.

Klicka här för att läsa reportaget (11 mars 2010).