....är satt på den gastronomiska kartan. I två olika artiklar i tidskrifterna Viola (nr. 10, 2012) och Svenska Livsmedel (nr. 5, 2012) skriver Carina Öberg om det nordiska kökets triumfer i olika sammanhang (8 januari 2013).