...läs Sara Jeswanis och Supersmaks artiklar om den moderna samlarkulturen, dess fördelar, MAD Foodcamp och Roland Rittman (18 oktober 2011).